Oferta

MIERNICTWO GÓRNICZE

Oferujemy szeroki zakres usług w zakresie miernictwa górniczego i geodezji na terenach odkrywkowych i otworowych zakładów górniczych, a także dla zakładów wykonujących roboty geologiczne służące poszukiwaniu i rozpoznawaniu złóż kopalin.

Prowadzimy nadzór mierniczy nad ruchem zakładu górniczego, gdzie głównym zadaniem jest kontrolowanie zgodności prowadzonych robót górniczych z planem ruchu i wymaganiami określonymi w koncesji oraz sporządzanie, aktualizowanie i uzupełnianie dokumentacji mierniczo-geologicznej.

Dzięki doświadczeniu oraz sprzętowi najwyższej klasy, podejmujemy się i realizujemy najbardziej wymagające prace geodezyjne oraz kreślimy wielkoobszarowe mapy górnicze.

Oprócz powyższego realizujemy także:

 • opracowanie map sytuacyjno-wysokościowych w granicach TG lub terenu prowadzonej działalności,
 • bieżącą kontrolę mierniczą i geodezyjną w terenie,
 • pomiary inwentaryzacyjne stanu robót górniczych,
 • pomiary batymetryczne,
 • pomiary i obliczenie objętości składowisk urobku i zwałowisk nadkładu,
 • tyczenie granic obszaru i terenu górniczego oraz granic pasów i filarów ochronnych,
 • kompleksową obsługę geodezyjną podczas budowy zakładów przeróbczych, linii technologicznych oraz inwestycji każdego typu,
 • pomiary nietypowe, tj. pozycjonowanie wysokościowe maszyn górniczych czy kontrola osiowości linii technologicznych,
 • pomiary deformacji terenu górniczego,
 • plany sytuacyjne bocznic kolejowych
 • projekty rekultywacji,
 • opracowania kartograficzne do:
  • dokumentacji geologicznej złoża,
  • wniosku o udzielenie koncesji na wydobycie kopaliny,
  • projektu zagospodarowania złoża,
  • planu ruchu

Działamy na terenie

województwo dolnośląskie województwo opolskie województwo śląskie

Ostatnie realizacje

Używamy plików cookies, aby zapewnić najlepszą jakość. Kontynuując korzystanie z naszej strony, zgadzasz się z naszą polityką dotyczącą plików typu cookies.